Fakta

Hovedkontor: Osloveien 630, 1914 Ytre Enebakk

Ansatte: 160 personer

Ansatte inkl. innleide i høysesong: Over 200 personer

Budsjett 2022: Ca. 350 millioner kroner (eks. moms)

 

Bærekraft

Policy for etikk og samfunnsansvar

Utslippsfrie kjøretøy: Målet for 2022 er en andel på 60%, og målet i løpet av 2024 er at 80% av våre kjøretøy skal være utslippsfrie. I 2019 var 13% av bilene våre nullutslippskjøretøy. I september 2022 nådde vi en intern milepæl og for første gang er den utslippsfrie andelen av kjøretøyparken vår over 50%, og på god vei mot vårt mål om 60% i løpet av 2022.

CO2tonn-ekvivalenter besparelse: For 2023 har vi satt oss som mål å oppnå en miljøbesparelse i vår egen maskin- og kjøretøy-park på 700 tonn CO2-ekvivalenter. Dette tilsvarer det femten 16-20tonn diesel-gravemaskiner slipper ut, eller det 235 personbiler slipper ut på ett år. For 2022 ligger vi på ca. 550 tonn CO2-ekvivalenter, og vi er i god rute mot å nå vårt mål.

Avfallssortering: Målet vårt >95%. Totalt for bedriften ble resultatet 97% i 2021.

 

Eier

  • Green Landscaping Group AB
Stikkord
  • Sted: Ytre Enebakk, 18 min. fra Ryen i Oslo
  • Kunder: Næringsdrivende, offentlige instanser og riksentreprenører
  • Geografisk: Hovedarbeidsområde er Osloregionen