Våre verdier

VI ER ET PIRK SELSKAP

  • Vi skal være nøye, og utføre vårt arbeid med stor presisjon ovenfor våre kunder og internt.
  • Vi skal ha en innbydende væremåte og språkbruk ovenfor kunder, samfunn og internt.
  • Vi skal holde det vi lover, og vi skal ha en arbeidsplass som vi alltid kan være stolte av.
  • Vi skal ha en håndverksmessig høy kvalitet i prosjektene. Våre leveranser er vårt omdøme.
Stikkord
  • Sted: Ytre Enebakk, 18 min. fra Ryen i Oslo
  • Kunder: Næringsdrivende, offentlige instanser og riksentreprenører
  • Geografisk: Hovedarbeidsområde er Osloregionen